บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจในการผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil)และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ตู้แช่ และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน / ความเย็นประเภทอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าดังกล่าวที่มีคุณภาพมากว่า 20 ปี  โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 และเราเป็นบริษัทฯเดียวในประไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานจากสถาบันต่างประเทศ ทั้ง Canadian Standards Association ("CSA") ของประเทศแคนาดา และ Underwriters Laboratories Inc. ("UL") ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝ่ายวิศวกรรมที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าจะแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานของสินค้า (คอยล์) ที่ต้องการ บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อคำนวณขนาดของคอยล์ และขนาดของ Header ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น

วิสัยทัศน์

ซี.ไอ.กรุ๊ป จะเป็นผู้นำด้านการผลิตคอยล์ระดับ มาตรฐานสากลในเอเชียและผลิตภัณฑ์ของ ซี.ไอ.กรุ๊ป

จะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก

ภารกิจหลัก

  • มุ่งมั่นที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในระดับโลก
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และปรับกระบวนยุทธ์ในการบริหารด้วยระบบงานสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการนำ IT เข้ามาเสริมระบบการจัดการ
  • มุ่งที่จะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการระดมทุนและสร้างความเป็นเจ้าของให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม (STAKEHOLDER)
  • ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและการส่งมอบให้ตรงเวลา
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่
  • สร้าง Brand Name เป็นของตนเอง เพื่อให้ลูกค้านึกถึงเมื่อมีความต้องการใช้สินค้าประเภทนี้

ประชาสัมพันธ์

รางวัลแห่งความสำเร็จ   

Achieved ISO 9002:1994 Standard Quality Management System Certificate in 1998

Approved from Department of Export Promotion to use :Thailand's Brand" in 1999

Awarded:1998 Best Distributor of Highest Quality Air-Conditioning Parts: from Trane ( Thailand) Co.Ltd.

Achieved Certificate of participating in Ozone Depleting Substance Phase out Programme by eliminating the use of CFC in manufacturing process from Department of Industrial Factories in 2000.

Achieved Standard Quality Products from Canadian Standard Association, Canada for the maximum pressure not more than 420 psi.

Awarded 1999 Golden Award for the Highest Quality Air-Conditioning Parts Supplier from Trane ( Thailand ) Co., Ltd.in 2000

Achieved Standard Quality Certificate from Underwriters Laboratories Inc., U.S.A. for the maximum pressure not more than 500 psi.in 2002

Awarded 2001 Best Supplier from Trane( Thailand ) Co.,Ltd.in 2002

Achieved ISO 9001:2000 Standard Quality Management System in 2003

Evaluated with 2002 Best Point amongst Air-Conditioning Parts Supplier from Trane ( Thailand ) Co.,Ltd.in 2003

Achieved Standard Quality Certificate from Underwriters Laboratories Inc., USA. For the maximum pressure not more than 540 psi.in 2004

Received 2005 Prime Minister's Award for SMEs Industry on 19 May 2005