พนักงานผลิต(คุมเครื่องจักร,เชื่อมแก๊ส)(ประจำสาขาชลบุรี)

QUICK APPLY

Resume

Maximum 2mb

(PDF,MS Word,JPG)

Personal Information

Contact Information

BE THE FIRST TO KNOW