Kingspan Installation Training: อบรมการติดตั้งเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย

09 / 12 / 2015

TAGS

      หลังจากที่ ซี.ไอ. กรุ๊ป ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท Kingspan Insulate Panels Pty Ltd ประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา การจัดอบรมเทคนิคติดตั้งครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเตรียมความพร้อมให้ผู้รับเหมาของ CIG สำหรับการติดตั้ง Insulation Panel ของ Kingspan โดยเป็นการอบรมอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานจริง  โดย CIG และ Kingspan นั้นให้ความสำคัญกับขั้นตอนการติดตั้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ Kingspan ได้มีการพัฒนาระบบการติดตั้งให้มีความสะดวกรวดเร็ว รายละเอียดของการติดตั้ง โดยเฉพาะข้อต่อต่าง ๆ นั้นจะมีส่วนช่วยยืดอายุการใช้งานและป้องกันการรั่วไหลของระบบควบคุมอุณหภูมิของอาคาร ซึ่งหากทีมติดตั้งมีความรู้และติดตั้งอย่างถูกวิธีก็จะสามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้กำลังคนน้อยลง และลดระยะเวลาของการก่อสร้างลงได้อย่างมาก

      งานอบรมจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุม 301 สำนักงานใหญ่ ซี.ไอ. กรุ๊ป จังหวัดปทุมธานี โดยมี Mr. Billy Delmere ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการติดตั้งจาก Kingspan ประเทศอังกฤษเป็นผู้บรรยายหลัก และ Mr. Mark Pointer จากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนการติดตั้งเป็นผู้ร่วมบรรยาย โดยมีคุณศิริพงษ์ วิมานทอง Business Development Manager ประจำประเทศไทยเป็นผู้แปลภาษาและดำเนินรายการ  เนื้อหาการอบรมนั้นลงลึกในรายละเอียดการติดตั้งทั้งสิ้น 4 หัวข้อ ประกอบไปด้วย

  • FSE: การดูแลรักษาสินค้าอย่างถูกต้อง และการติดตั้งภายใต้เงื่อนไขของ FM Approve
  • AWP Wall Panel: การใช้และติดตั้งแผ่นฉนวนสำหรับภายนอกอาคาร
  • KS1000RW-DLTR Roof: การเลือกใช้และติดตั้งแผ่นฉนวนสำหรับหลังคา
  • KS1100CS Cold Store: การเลือกใช้แผ่นฉนวนสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิ การติดตั้งทั้งแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอน

    Mr. Billyd กล่าวว่า ทีมผู้รับเหมาของ CIG มีต้นทุนที่ดีในด้านทักษะฝีมือและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงไม่ยากเลยที่จะเรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว   ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ผ่านการฟังบรรยาย และฝึก Workshop ภาคปฏิบัติในบรรยากาศใกล้ชิดเป็นกันเองจนเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี โดยตลอดการอบรม Kingspan ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ใช้ในการฝึกซ้อม รวมไปถึงหนังสือคู่มือประกอบการบรรยายทุกหัวข้อ และในช่วงท้ายของการอบรม Mr. Pieter Dozy Business Development Manager SEA ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของ Kingspan และ CIG มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ทั้งนี้ การอมรมที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปยังเป็นเพียงเนื้อหาส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์จาก Kingspan และการจัดอบรมทีมของ CIG จึงจะยังจัดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับโครงการอาคารประหยัดพลังงานที่กำลังเติบโตขึ้น และคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอนาคตอันใกล้

 

Sorry for inconvenience, our website is under renovation.

BE THE FIRST TO KNOW