เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ

23 / 09 / 2016

TAGS

ในวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณผ่องพรรณี แสงน้อย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรางวัลจากการผ่านการตรวจประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

 

Sorry for inconvenience, our website is under renovation.

BE THE FIRST TO KNOW